Blak Dragon Grillkol, fakta

 

TILLVERKNINGS PROCESS

Torven bryts från så kallade torvmossor och sedan transporteras torven till vår tillverkning där den pressas till briketter i en speciell tryckmaskin som pressar briketterna utan tillsatser såsom bindmedel och andra främmande ämnen. De färdiga briketterna går sedan till en process som kallas för pyrolys, där de upphettas till en väldigt hög temperatur i en syrefri miljö. Pyrolys processen tar ca 9 till 11 timmar, under denna tid omvandlas briketterna till kol med mycket hög kolhalt.

Våra produkter är framtagna enligt certifieringssystem för att förbättra kvaliteten på torvprodukter samt att säkerställa torvmarkerna miljövänligt både under och efter brytning samt att allt arbete sker på hög teknisk nivå efter de regler om miljöskydd kräver.

 

KVALITETSGRILLKOL

DIN 51749

100% Torv utan tillsatser

Kolhalt: 90-98 %

Aska: max 2,5 %

Fukt: max 6 %

 

 

DIN  ( Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)

Är ett tyskt certifieringsorgan som certifierar grillkol och briketter enligt den Europeiska standarden EN 1860-2:2005 (Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing – Part 2: Barbecue charcoal and barbecue charcoal briquettes – Requirements and test methods).

Certifieringen innebär att vi som företag garanterar kvaliteten på våra produkter enligt nedan parametrar.
 

  Kolhalt Askhalt Fukthalt Granulering
Briketter min 60% max 18% max 8% < 20 mm max 10%
Grillkol min 75% max 8% max 8% 0-150 mm 100%
        < 10 mm max 7%
        > 20 mm min 80%
        > 80 mm max 10%

 

FSC ( Forest Stewardship Council (FSC)

Vi är ej FSC certifierade då vår produkt inte kommer från skövlade skogar. FCS är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogarcertificerade.